Reaktywacja czyli 3. wznowienie funkcjonowania SJP

18.03.2017

Wymiar-sprawiedliwościPo raz kolejny oddajemy nasze strony do dyspozycji Pana Bogusława Maślińskiego. Tym razem rzecz poniekąd o polskim „wymiarze niesprawiedliwości”

                                                                                                                

„Reaktywacja czyli 3. wznowienie funkcjonowania SJP”

Rzekomo XXI wiek to potężny skok w informatyce niczym nie zakłócony, no nie wspominając hakerów.

Kontakt z światem, przelewy bankowe, pisma urzędowe wszystko dostępne, strony internetowe, poczta.

Jak w przysłowiu, no sama Ameryka, czy na pewno. Zacytuję artykuł: „W Polsce działa komórka terrorystów”: Wywiad z dr. Wojciechem Szewko.

Nie jestem pierwszy ani ostatni któremu, której zablokowano pocztę, stronę internetową bo nie odpowiada, komu SBectwu, dzisiaj z szyldem UOP. Rządom nasze artykuły, felietony, od tego jest prawo prasowe, KK. A przede wszystkim Konstytucja. Przecież w takiej sytuacji tracimy kontakty, zapisaną w folderze korespondencję, straciłem korespondencję z wymiarem sprawiedliwości, oficjalna nazwa.

Konstytucja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. została przyjęta poprzez ogólnokrajowe referendum, przyjął suweren, naród.

I co tam znajdziemy, Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

A więc podważanie jest bezpośrednim zamachem na prawa narodu. Ponieważ Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu

Coś dla bazgrołów, zmuszonych tylko poprzez tzw. media dotrzeć z problemami lub uzyskać informacje.

Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Informacje : Art. 61.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

I jak to nazywamy cios poniżej pasa, 

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Ileż obłudy, przedstawiłem tytuł; „W Polsce działa komórka terrorystów” tak panie dr. Wojciechu działa. Totalne bezprawie, sędziowie tak głodni że kradną kiełbasę za 6 polskich złoty, pendrajwy wszystko co wpadnie w łapy, czy nie wystarczą jakże wielu koperty, a może to zabawa w nietykalność. Sięgnijmy do innego źródła, Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2015 poz. 133 • Brzmienie od 7 lutego 2016

Art. 80. Immunitet sędziowski  § 1. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa,

A więc pytanie panie Ziobro, sędzia został złapany na kradzieży, dlaczego nie został zatrzymany?

Prawo o ustroju sądów powszechnych to Art. 212 , 81 stron A4 nie licząc paragrafów. Tylko Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 6 art. § 13 czy aż tak musiało to być rozpisane, z praktyki wiem że dużo się pisze, łatwiej mataczyć. Jakże często artykuły w tzw. wymiarze sprawiedliwości nawzajem się wykluczają, odwołania do innych artykułów są tego przykładem. Przykład: Art. 41c. Przekazanie skargi do rozpatrzenia właściwym organom- , o których mowa w art. 41b właściwość organów w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków, § 1–3. nie dopełnieni, przeoczenie odwołania i temat do kosza. Swego czasu te towarzystwo nazywałem święte krowy, nazwę zaczerpnąłem z hinduizmu. Okazał się po wielu latach że byłem blisko. Na Kongresie Sędziów Polskich jaki sobie urządzili buńczucznie nazwali siebie „Nadzwyczajna kasta”.

Kasta – zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna.

W Gdańsku była afera, jednemu zdającemu zabrakło kilka punktów nie został przyjęty na studia prawnicze, inny debil na żądanie ojca sędziego dostał się na studia, niezrozumiałe, teraz jestem oświecony. Kasty zajmują określone obszary, a ich członkowie są związani ze sobą wspólnymi obrzędami i wykonywaniem tego samego zawodu. I wszystko jasne w sądach mamy wtórny analfabetyzm. Na rozprawach sędziowie sporo czasu poświęcają na wertowaniu kodeksów, ostatnio taki popis znajomości prawa przedstawiła śedzina w Warszawskim sądzie rejonowym, oj mam się z nimi. Lecz pod latarnia najciemniej panie Ministrze Prokuratorze Generalny.

Na tym samozwańczym kongresie towarzystwo walczyło o Trybunał konstytucyjny czy szanownego prezesa - Andrzej Rzepliński (ur. 26 listopada 1949 w Ciechanowie) – polski prawnikprofesornauk prawnychnauczyciel akademickiprofesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w latach 2010–2016 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pod koniec lat 70. był II sekretarzem POP w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

O ile ktoś wcześniej się urodził to wie co to sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej, nigdy nie dostanę odpowiedzi ilu ludziom ten aparatczyk złamał karierę naukową. W przedsiębiorstwach przed takimi dyrektorzy chodzili na baczność, smutna rzeczywistość PRLu.

W latach 1996–2001 był członkiem Rady Programowej, a od 2004 Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy tak monitorował że zablokowano stronę „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Palestyny”. WP zablokowała pocztę, zablokowano stronę internetową Victoria, przegrałem z terrorystami tzw. III RP.

Powtórka, tym razem najpierw haker rządowy stronę poczęstował wirusami, następnie zamknęli. Dali popalić czytelnikom, nie czyta się Maślińskiego, amen czy jak tam oni się żegnają. Pytanie – komuchy się żegnają? 

Kto aparatczyka powołał do TK, dla wielbicieli PiS będzie wstyd. W 2006 był kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie został wybrany na to stanowisko przez Sejm V kadencji[5]. 18 grudnia 2007 został wybrany przez Sejm VI kadencji[6] na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który objął następnego dnia. 3 grudnia 2010 powołano go na prezesa TK. Jego kadencja zakończyła się 19 grudnia 2016. 2007, sprawdzimy kto był prezydentem i kto premierem. Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010. Jarosław Kaczyński w latach 2006–2007 prezes Rady Ministrów

Aparatczyk skończył kadencje i PiS pożegnał z gestem, Fakty piszą i inne media: „Były prezes TK dostał na odchodne 320 tys. zł.” A więc po co ta afera. To już innym razem o ile ktoś będzie przestrzegał tak bronionej konstytucji. I znowuż nie stracę poczty.

Bogusław Andrzej Sułkowski-Maśliński

Roku Pańskiego 2017-03-07

PS. Wojna o TK zaczęła się tuż przed wyborami parlamentarnymi 2015 roku, ciąg dalszy, dogrywka,

Konferencja prawników wypowie posłuszeństwo Trybunałowi Konstytucyjnemu

Środowisko prawnicze organizuje wielką konferencję. Komunikat, który z niej popłynie, to wręcz wypowiedzenie posłuszeństwa Trybunałowi Konstytucyjnemu w aktualnej formie

Kasta walczy kasta nigdy się nie podda.

 „Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach”. M. L. King.

Amerykański czarny niewolnik zabity przez zamachowca. 

„Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.

24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.

http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac


http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole


http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/

The following two tabs change content below.

Jarosław Danielak

Admin
"Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie"

Ostatnie wpisy Jarosław Danielak (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.